Skip to main content
 • Aktualności
 • PSD2 - jakie zmiany nastąpiły w naszym Banku

PSD2 - jakie zmiany nastąpiły w naszym Banku

19-09-2019

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Olecku informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25.11.2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego tzw. Dyrektywy PSD2 dokonaliśmy kilku zmian zwiększających m.in. bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i płatności zbliżeniowych:

 1. W naszych systemach bankowości elektronicznej:
  • logowanie do bankowości elektronicznej jest dwufazowe, tzn. że przy logowaniu Użytkownik po wprowadzeniu loginu i hasła:

  a) w eBankNet, raz na 30 dni,

  b) w eCorpoNet przy każdym logowaniu,

  zostanie poproszony dodatkowo o autoryzację logowania narzędziem autoryzującym (np. jednorazowym hasłem SMS w przypadku korzystania z autoryzacji transakcji za pomocą hasła SMS lub podpisem kwalifikowanym);

  • w najbliższym czasie udostępnimy Państwu nowe narzędzie do autoryzacji transakcji w eBankNet– aplikację mobilną generującą „powiadomienia push”,
  • skróciliśmy czas trwania sesji z 10 do 5 minut,
  • wycofaliśmy autoryzację za pomocą list haseł jednorazowych, które nie spełniały warunków dynamicznego połączenia,
 2. W zakresie płatności zbliżeniowych czasami będziemy wymagać potwierdzenia PIN-em transakcji dla kwot poniżej 50zł,
 3. Odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje karta płatniczą od 50EURO (dotychczas od 150EURO),
 4. Reklamacje dotyczące usług płatniczych będą rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych (dotychczas 30 dni kalendarzowych).

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banków, Banku Spółdzielczego, Banków Zrzeszenia BPS, firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie, przez dowolny komunikator lub w jakiejkolwiek innej formie i nakłaniać Cię do:

 • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
 • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
 • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
 • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

PRACOWNIK BANKU NIGDY NIE ZADZWONI I NIE POPROSI CIĘ O TAKIE DANE

NIGDY NIE podawaj powyższych danych!!!

NIGDY NIE instaluj dodatkowych aplikacji!!!

NIGDY NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie!!!

PAMIĘTAJ, od CIEBIE zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc do swojej placówki, pod numer:

Olecko, godz. 8:00-16:00, tel. 87 520 44 57,

Gołdap, godz. 8:00-15:30, tel. 87 615 41 01,

Kowale Oleckie, godz. 7:30-15:00, tel. 87 523 82 15,

Świętajno, godz. 7:30-15:00, tel. 87 521 54 16;

Ełk, godz. 8:00-15:30, tel. 87 610 71 62,

Suwałki, godz. 8:00-15:30, tel. 572 776 819,

Wieliczki, godz. 7:30 - 15:00, tel. 87 521 42 23;

Dubeninki, godz. 7:30-15:00, tel. 87 615 81 27

Więcej