Skip to main content
 • Płatności

Płatności

 • Płatności krajowe

  Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR wykonywane są w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

  Płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia, mogą być realizowane w systemie SORBNET.

  Płatności składane do realizacji w placówkach Banku, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz Infolinii do godziny 15.00  są rozliczane w tym samym dniu.

 • Express Elixir

  Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

  Nasi Klienci mogą korzystać z systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

  Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. zł. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować w placówce banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej siedem dni w tygodniu.

  Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

 • SORBNET

  SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
  Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń.

  System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy Klientami indywidualnymi. Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane via SORBNET.

  Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów naszego Banku.

  Płatności składane do realizacji w placówkach Banku i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 15.00 są rozliczane w tym samym dniu.

 • Przelewy walutowe i zagraniczne

  Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku.

  Oferujemy następujące typy przelewów:

  • przelew SEPA
  • polecenie wypłaty

  Płatności realizujemy w 4 walutach:

  • PLN (złoty polski)
  • USD (dolar amerykański)
  • EUR (waluta europejska)
  • GBP (funt brytyjski)

  Przy kwotach od równowartości 20 000 zł oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP, PLN.

  Kod BIC (SWIFT) Banku BPS – POLUPLPR
  Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów:

  • SWIFT
  • Euro Elixir (SEPA)
  • TARGET2

  Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
  • koszty „SHA”
  • tryb realizacji standardowy
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
 • Split payment

  Mechanizm Podzielonej Płatności

  Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

  Co to oznacza?

  Bank Spółdzielczy w Olecku miał obowiązek założenia do 1 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego, tzw. Rachunku VAT.

  Bank Spółdzielczy w Olecku automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

  UWAGA: Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

  Split payment jest obowiązkowy dla każdego Klienta jeśli w rozliczeniach z kontrahentami spełnione są łącznie trzy warunki:

  1. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł
  2. choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
  3. sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

  Rachunek VAT w Bank Spółdzielczy w Olecku:

  1. otwierany automatycznie wraz z  pierwszym rachunkiem rozliczeniowym
  2. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
  3. w PLN.

  Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

  1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
   • numeru NIP kontrahenta
   • kwoty brutto faktury
   • kwoty VAT
  1. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
  2. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

  1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
  2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
  3. zapłata podatków VAT, PIT i CIT oraz ZUS
  4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banków, Banku Spółdzielczego, Banków Zrzeszenia BPS, firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie, przez dowolny komunikator lub w jakiejkolwiek innej formie i nakłaniać Cię do:

 • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
 • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
 • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
 • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

PRACOWNIK BANKU NIGDY NIE ZADZWONI I NIE POPROSI CIĘ O TAKIE DANE

NIGDY NIE podawaj powyższych danych!!!

NIGDY NIE instaluj dodatkowych aplikacji!!!

NIGDY NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie!!!

PAMIĘTAJ, od CIEBIE zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc do swojej placówki, pod numer:

Olecko, godz. 8:00-16:00, tel. 87 520 44 57,

Gołdap, godz. 8:00-15:30, tel. 87 615 41 01,

Kowale Oleckie, godz. 7:30-15:00, tel. 87 523 82 15,

Świętajno, godz. 7:30-15:00, tel. 87 521 54 16;

Ełk, godz. 8:00-15:30, tel. 87 610 71 62,

Suwałki, godz. 8:00-15:30, tel. 572 776 819,

Wieliczki, godz. 7:30 - 15:00, tel. 87 521 42 23;

Dubeninki, godz. 7:30-15:00, tel. 87 615 81 27

Więcej