Stawki referencyjne

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offeres Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A z siedzibą w Warszawie i publikowania m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Obowiązujące stawki referencyjne w Banku Spółdzielczym w Olecku znajdują się w odnośniku: Stawki referencyjne