Skip to main content
 • O Nas

O Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Olecku

 • 10 lutego 1951r. powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Olecku, która podlegała oddziałowi Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Białymstoku z siedzibą w Warszawie. Celem jej działalności była pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planem rozwoju gospodarczego wsi oraz ochrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym. W latach 1951- 1958 GKS w Olecku posiadała cztery punkty kasowe: w Świętajnie, Wieliczkach, Szczecinkach i Zalesiu. Zajmowały się one obsługą ludności wiejskiej, w szczególności wypłatami za płody rolne skupione przez G.S. Samopomoc Chłopska oraz przyjmowały spłaty kredytów i pożyczek.
 • 1 czerwca1958r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę z GKS w Olecku na Bank Spółdzielczy w Olecku.
 • 1962 r. punkt kasowy w Wieliczkach przekształcił się w samodzielny Bank Spółdzielczy.
 • 1973r. Punkt Kasowy w Świętajnie został Oddziałem Banku Spółdzielczego w Olecku.
 • 1975r. Bank Spółdzielczy w Olecku został włączony do struktury państwowo-spółdzielczej tj. Banku Gospodarki Żywnościowej, który stał się centralą finansową i organizacyjną. Bank Spółdzielczy w Olecku przejął również nowe zadania z Banku Rolnego. Było to kredytowanie zakupu nieruchomości rolnych na warunkach określonych przez Ministerstwo Rolnictwa oraz prowadzenie ewidencji produkcji rolnej do celów emerytalnych dla obsługiwanych indywidualnych gospodarstw rolnych. Wszelkie decyzje podejmowane były w BGŻ, więc szereg odgórnie wprowadzanych przepisów ograniczało możliwości rozwojowe banku.
 • 20 stycznia1990r. Przepisy ustawy „Prawo Bankowe” pozbawiły BGŻ centralnego związku wobec banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Olecku nadal pozostawał w strukturach BGŻ, ale na innych zasadach. Mógł już samodzielnie ustalać oprocentowanie kredytów, lokat oraz wysokość opłat za usługi bankowe. W wyniku bieżącej analizy finansowej punktów kasowych zlikwidowano punkt kasowy w Szczecinkach (1990r.) oraz w Zalesiu (1991r.).
 • 1995r. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie (WMBR) stał się jednostką nadrzędną Banku Spółdzielczego w Olecku.
 • 1998r. Bank Spółdzielczy w Wieliczkach przyłączył się do Banku Spółdzielczego w Olecku stając się jego oddziałem. W kolejnych latach oddziałami stały się także Bank Spółdzielczy w Kowalach Oleckich oraz Bank Spółdzielczy w Gołdapi. Zmiany te dyktowane były w myśl zapisów „Prawa bankowego” o osiągnięciu odpowiednich funduszy.
 • 2002r. W wyniku połączenia 6 banków, w tym Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A., powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Od 20 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Olecku należy do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banków, Banku Spółdzielczego, Banków Zrzeszenia BPS, firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie, przez dowolny komunikator lub w jakiejkolwiek innej formie i nakłaniać Cię do:

 • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
 • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
 • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
 • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

PRACOWNIK BANKU NIGDY NIE ZADZWONI I NIE POPROSI CIĘ O TAKIE DANE

NIGDY NIE podawaj powyższych danych!!!

NIGDY NIE instaluj dodatkowych aplikacji!!!

NIGDY NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie!!!

PAMIĘTAJ, od CIEBIE zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc do swojej placówki, pod numer:

Olecko, godz. 8:00-16:00, tel. 87 520 44 57,

Gołdap, godz. 8:00-15:30, tel. 87 615 41 01,

Kowale Oleckie, godz. 7:30-15:00, tel. 87 523 82 15,

Świętajno, godz. 7:30-15:00, tel. 87 521 54 16;

Ełk, godz. 8:00-15:30, tel. 87 610 71 62,

Suwałki, godz. 8:00-15:30, tel. 572 776 819,

Wieliczki, godz. 7:30 - 15:00, tel. 87 521 42 23;

Dubeninki, godz. 7:30-15:00, tel. 87 615 81 27

Więcej