Skip to main content
 • Informacja o agencie ubezpieczeniowym

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Olecku informuje, że:

 1. jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Olecku, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 2. jako agent  ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11226920/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/, przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
 3. jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
 4. nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Olecku zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Olecku, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 5. klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Olecku dostępne są na stronie www. Banku w zakładce BANK/REKLAMACJE oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banków, Banku Spółdzielczego, Banków Zrzeszenia BPS, firm informatycznych

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie, przez dowolny komunikator lub w jakiejkolwiek innej formie i nakłaniać Cię do:

 • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
 • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
 • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
 • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

PRACOWNIK BANKU NIGDY NIE ZADZWONI I NIE POPROSI CIĘ O TAKIE DANE

NIGDY NIE podawaj powyższych danych!!!

NIGDY NIE instaluj dodatkowych aplikacji!!!

NIGDY NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie!!!

PAMIĘTAJ, od CIEBIE zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc do swojej placówki, pod numer:

Olecko, godz. 8:00-16:00, tel. 87 520 44 57,

Gołdap, godz. 8:00-15:30, tel. 87 615 41 01,

Kowale Oleckie, godz. 7:30-15:00, tel. 87 523 82 15,

Świętajno, godz. 7:30-15:00, tel. 87 521 54 16;

Ełk, godz. 8:00-15:30, tel. 87 610 71 62,

Suwałki, godz. 8:00-15:30, tel. 572 776 819,

Wieliczki, godz. 7:30 - 15:00, tel. 87 521 42 23;

Dubeninki, godz. 7:30-15:00, tel. 87 615 81 27

Więcej