Hipoteczny

Celem kredytu jest m.in. finansowanie potrzeb w zakresie majątku obrotowego i finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania do 120 miesięcy.

Niska prowizja.

Zapraszamy do Oddziałów Banku Spółdzielczego w Olecku.