Ustawowe wakacje kredytowe

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

 

Uwaga: wiążąca jest data dostarczenia wniosku do Banku. Prosimy o uwzględnienie tego faktu i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą płatności rat, które mają podlegać zawieszeniu.

 

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy na  stronie internetowej .

 

Poniżej załączamy przykładowe screeny z bankowości internetowej:

pierwsze zawieszenie rat

kolejne zawieszenie rat