EXPRESS ELIXIR

System bankowości elektronicznej eBankNet umożliwia m.in. realizację płatności za pomocą błyskawicznych przelewów Express Elixir. Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Daje możliwość rozliczania transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Strona internetowa Express Elixir
Banki uczestniczące w systemie Express Elixir