WSPÓŁPRACUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY

INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSIĘBIORCÓW


Bank Spółdzielczy w Olecku na podstawie art. 6a ust 1 i 7 w związku z art. 111b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) informuje, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem i Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. udostępnia firmie Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. dane niezbędne do serwisu sprzętu i oprogramowania.