Organy Banku

Zarząd Banku:

 • Jarosław Wiśniewski - Prezes Zarządu
 • Tomasz Wieloch - Wiceprezes Zarządu
 • Elżbieta Dawidziuk - Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą:

 • Lech Różański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Zdzisław Górski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mirosław Baćkun - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Adam Erpszt - Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Truchan - Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Szczygieł - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Hanc - Członek Rady Nadzorczej
 • Beata Wierzchowska - Członek Rady Nadzorczej

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:

 • DOROTA MARCINKIEWICZ
 • DOROTA KAPLIŃSKA
 • BOŻENA WARAKSA
 • ANNA SIKORSKA
 • EDYTA GOŁĄBEK-DADURA
 • ANNA JUREWICZ
 • EWA KISIELEWSKA
 • BOŻENA TERESA GRYCZKOWSKA
 • JOLANTA ALICJA WRÓBEL
 • MAGDA GÓRSKA
 • ANNA PRZYBYLAK
 • JOANNA MOŃKO
 • BEATA WINKLER
 • MARTA PRZEKOP
 • KATARZYNA HANNA WOJNOWSKA
 • EWA PRZEMIELEWSKA
 • DARIUSZ KOPROWSKI
 • ANNA SERBIN
 • MARZENA ANUSZKIEWICZ
 • KATARZYNA NIEDZIEJKO
 • URSZULA ZAKRZEWSKA
 • MARTA CHARTUNIEWICZ
 • PATRYCJA GRABOWSKA
 • MAŁGORZATA PRZEKOPSKA
 • MONIKA BUKWAŚ
 • AGNIESZKA KACPRZYK-SUCHODOLSKA
 • PAULINA ŻURYŃSKA
 • EWELINA SZYMANOWSKA
 • SYLWIA WERBEL
 • EMILIA BORDZIO
 • MAGDALENA SUSZCZYŃSKA